Sprawne rozliczanie produkcji

Oprogramowanie ERP jest wdrażane przez nowoczesne firmy produkcyjne w celu rozliczania kosztów produkcji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość przedsiębiorstw nie jest w stanie wyliczyć realnych kosztów dotyczących pojedynczych zleceń. Takie działanie sprawia, że nie jest znana prawdziwa kondycja firmy, lecz jedynie oficjalna. Dobrze prowadzona kontrola wydatków umożliwia szybszy rozwój firmy oraz zwiększenie zysków. W pierwszym etapie należy wyznaczyć najważniejsze wskaźniki do obliczania kosztów.

Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy, która umożliwi dokładne rozpisanie czynników mających wpływ na koszty produkcji. Ważne jest także to co ma największy wpływ na efekt finalny wyrobu, który może się zakończyć stratą lub zyskiem. Należy mieć na uwadze, że wdrożenie norm nie jest możliwe wszędzie. Jest to niezwykle przydatne narzędzie do rozliczania kosztów produkcji w przypadku produkcji seryjnej lub powtarzalnej. W takich przedsiębiorstwach mogą się sprawdzić normy czasowe i kosztowe.

Rozliczanie produkcji jest dość skomplikowanym procesem, który wymaga monitorowania danych produkcyjnych. Dane są zbierane z innych systemów, takich jak MES oraz w module produkcyjnym systemu ERP. Takie rozwiązanie umożliwia wychwycenie wszelkich niedoskonałości procesu, które mogą mieć wpływ na wysokość kosztów. Bardzo ważna jest także klasyfikacja produktów oraz koszty materiałów, które mają ogromne przełożenie na całkowite koszty produkcyjne.

Technologia w systemie ERP musi być zaprojektowana tak, żeby dokładnie odzwierciedlała zapotrzebowanie materiałowe. Jeżeli koszty materiałów mają duży wpływ na rozliczenie ogólne, to ważne jest również wyliczenie kosztów robocizny. Wartości rozchodowanego na zlecenie materiału powinny być realne. Jednak czas pracy ludzi to nie wszystko, ponieważ duże znaczenie mają także koszty maszyn. Powinno się w nie wliczyć koszty naprawy, remontów, przezbrojeń oraz czas przestoju. W obecnych czasach standardem jest korzystanie przez firmy z usług podwykonawców. Dane powinny być rejestrowane w ten sposób, że można było łatwo sprawdzić koszty współpracy dotyczące określonego zamówienia. Koszty ponoszone przez firmę, które nie są związane w sposób bezpośredni z procesem produkcji to koszty pośrednie. Można w nie wliczyć koszty wytworzenia, działów produkcyjnych, leasing maszyn.

Dobry system ERP umożliwi zebranie wszystkich informacji. Następnie można z nich stworzyć raport, który będzie przedstawiać realne koszty produkcji oraz zyski. Dzięki temu właściciele firm mogą jeszcze lepiej optymalizować działanie swoich przedsiębiorstw. Umożliwia to też stworzenie dokładniejszych wycen, które będą oparte o wyższe marże. Analiza struktury kosztów jest możliwa dzięki ujęciu kosztów w specjalnych kategoriach. Obecne czasy stwarzają bardzo duże możliwości. Jednym kliknięciem można sprawdzić na jakim etapie znajduje się produkcja oraz jak wygląda postęp zamówienia. Koszty zatrudnienia pracowników są ogromne, a do tego dochodzą jeszcze raty leasingowe.

Sprawdź też: http://dnasoftware.pl/artykuly/madre-planowanie-produkcji/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here